چگونه وقف کنیم؟

۱ ـ مالک یا مالکان با در دست داشتن مدارک هویتی (شناسنامه یا کارت ملی) و همچنین مدارک مالکیت مال مورد نظر به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و تقاضای تنظیم وقف‌نامه نمایند. به منظور …

۱ ـ مالک یا مالکان با در دست داشتن مدارک هویتی (شناسنامه یا کارت ملی) و همچنین مدارک مالکیت مال مورد نظر به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و تقاضای تنظیم وقف‌نامه نمایند. به منظور سهولت در اجرای فرآیند وقف دو نوع پیش‌نویس وقف‌نامه (منفعت و انتفاع) تهیه شده و در ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر کشور موجود است که واقفان می‌توانند از آنها استفاده کنند.

۲ ـ مالک یا مالکانی که قصد وقف کردن تمام یا قسمتی از اموال خود اعم از منقول یا غیرمنقول را دارند با مدارک هویتی و مالکیتی به نزدیک‌ترین اداره اوقاف و امور خیریه محل مراجعه و ضمن اطلاع از مفاد مواد قانونی مرتبط با وقف، نسبت به تنظیم وقف‌نامه اقدام کنند.

به موجب ماده ۶۱ قانون مدنی: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول ثبت شده و واقف نمی‌تواند در آن تصرف یا در آن تغییر بدهد.

شرایط مال موقوفه

۱ ـ موجود باشد. ۲ ـ در مالکیت واقف باشد. ۳ ـ انتفاع از آن متوقف بر زوالش نباشد. ۴ ـ بتوان آن را به قبض موقوفه علیه داد.

شرایط واقف

۱ ـ بالغ باشد. ۲ ـ عاقل باشد. ۳ ـ از خود اختیار داشته باشد. ۴ ـ محجور نباشد.