پست الکترونیکی اداره کل موقوفات و مستغلات :     moghoofat@abdulzim.com