بسمه تعالی

اداره کل موقوفات و مستغلات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) درنظر دارد اراضی و باغات موقوفه خود را بشرح جدول زیر به اجاره واگذار نماید

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ لغایت ۱۴۰۰/۶/۲۹ همه روزه باستثناء روزهای تعطیل از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ به اداره کل موقوفات و مستغلات حرم حضرت عبدالعظیم (ع) واقع در شهرری جهت دریافت برگ شرایط مزایده مراجعه نمایند .

شماره تلفن تماس : ۵۱۲۲۸۸۱۶ ـ ۵۱۲۲۸۸۰۷