اداره کل موقوفات و مستغلات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در نظر دارد اراضی زراعی و باغات موقوفه خود را بشرح جدول ذیل به صورت اجاره یکساله واگذار نماید.

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ لغایت ۱۴۰۱/۵/۳۱ همه روزه باستثنا روزهای تعطیل از ساعت ۹ الی ۱۶ به اداره کل موقوفات و مستغلات واقع در شهرری آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) واحد زراعی مراجعه و نسخه مربوط به شرایط مزایده را دریافت نمایند.

شماره تلفن های تماس: ۵۱۲۲۸۸۱۶-۵۱۲۲۸۸۰۷