پروژۀ مجتمع زائر سرا ، پارکینگ و تجاری

        متأسفانه شهر بزرگ و تاریخی ری در ده­ ها سال گذشته تا  به امروز از داشتن هتل و یا زائر سرا و مسافرخانۀ مناسب محروم بوده است . و درحال حاضر تنها یک مسافرخانه در نزدیک حرم مطهر وجود دارد که توسط بخش خصوصی در سالیان بسیار دور احداث شده و در شأن زائران این بارگاه نورانی نیست .

        از سوی دیگر زائران انبوه این آستانۀ مقدّسه که از شهرهای مختلف به حرم مطهر مشرّف می شوند و همچنین زوّار خارجی، همیشه از مدیریت آستان مقدّس تقاضای ایجاد مجموعه ای مناسب داشتند .  مدیریت آستان در دیدار با مسئولان ارشد اجرایی کشور خصوصاً در حوزۀ گردشگری این تقاضا را منتقل نموده و پیگری کردند. لکن تا به امروز هیچ اقدامی به عمل نیامده است.

       طرح احداث مجتمعی چند منظوره در یکی از اراضی موقوفۀ (خاص) نزدیک حرم مطهراز سوی ادارۀ کل موقوفات و مستغلات تقدیم تولیت محترم گردید. با تصویب ایشان مجوزّهای لازم اخذ شد .
لکن به دلیل نبود بودجه و اعتبار کافی، نسبت به جذب سرمایه گذار و مشارکت با وی اقدام شد . قرارداد احداث مجتمع با رعایت مصلحت وقف و صرفه و صلاح موقوفه به امضاء رسید.

سال ۱۳۹۳ عملیات اجرایی پروژه آغاز گردید و تا بحال پیشرفت فیزیکی آن ۳۴درصد می باشد.

مشخصات پروژه:

مساحت زمین : ۵،۲۹۳ مترمربع

مساحت زیر بنا:  ۴۴،۷۲۳ مترمربع

تعداد طبقات : ۱۱ طبقه

تعداد واحدهای اقامتی (زائرسرا) : ۲۴۷ واحد

تعداد واحد های تجاری : ۳۸۴ واحد

تعداد پارکینگ ها : ۴۹۰ محل پارکینگ سرپوشیدۀ خودرو

به همراه ده­ ها امکان رفاهی برای مراجعان

زمان پیش بینی شده برای تکمیل پروژه : سال ۱۳۹۹