بازار بزرگ ری یک مجموعۀ تجاری عظیم است که مدیریت آستان مقدّس برای تأمین مایحتاج زائران و مجاوران در سنوات گذشته احداث کرده است. این مجتمع تجاری در اراضی غیر موقوفۀ آستان احداث گردیده و آستان مالک آن است و واحدهای تجاری آن به صورت واگذاری امتیاز سرقفلی به کسبه تحویل شده است.

تاکنون سرقفلی بخش عمده ای از واحدهای تجاری بازار بزرگ ری واگذار شده ، لکن آستانه کماکان تعدادی مغازه و ۱۸ غرفۀ تجاری را در اختیار خود دارد که آنها را به صورت سالانه و از طریق مزایده اجاره می دهد.

فرایند اجارۀ این غرفه ها نیز مانند اراضی کشاورزی تابع آئین نامۀ مزایدۀ ادارۀ کل موقوفات و مستغلات است
که در قسمت قبل ( مزایدۀ اراضی کشاورزی و باغ سینک شهریار ) به طور کامل  توضیح داده شد.