وقف یعنی معامله مال و جان با خدا، با عبور از خودخواهی و رسیدن به خداخواهی

* * * * * * * *

وقف، یعنی نوعی حساب در گردش و تجارت لحظه ای با خدا و دریافت پاداش ابدی

* * * * * * * *

وقف برای ترویج فرهنگ قرآن، یعنی پیوند با ابدیت و نائل شدن به افتخار خادمِ ابدی قرآن شدن

* * * * * * * *

وقف برای قرآن، یعنی احداث کارخانه ی تولید خادمین قرآنی، با محصول تعدادی بی شمار قاری، حافظ، مفسر و…

* * * * * * * *

وقف برای اهل بیت علیهم‌السلام، شعار عملیِ محبت به آنان، با طنینی به وسعت ابدیت

* * * * * * * *

وقف، یعنی ثبتِ نام خود در زمره ی یاوران امت رسول الله ص، تا انتهای تاریخ

* * * * * * * *

وقف به نیت اطعام مساکین، یعنی نمایش انبانِ نان و خرمای مولا، در صفحه ای دیگر از تاریخ

* * * * * * * *

وقف برای نیازمندان، یعنی گشودن یک چتر حمایتی، به وسعت زمان

* * * * * * * *

وقف یعنی گره گشایی از گرفتاران و نیازمندان، تا ابد

* * * * * * * *

وقف، یعنی اکسیر جاودانگی

* * * * * * * *

وقف برای تسهیل ازدواج جوانان، کمک به ساخت محبوب ترین بنای دین، یعنی ازدواج

* * * * * * * *

وقف، راهی ماندگار و دائمی برای پیوستن به جبهه ی همیشه گشوده ی حق با باطل

* * * * * * * *

وقف یک مسجد یا نمازخانه در یک شهر و روستا و جاده، یعنی بنا کردن سجده گاهی عطرآگین برای بندگان حضرت حق

* * * * * * * *

وقف برای شهدا، پرداخت تقسیطی بدهی به آنان و بهره مندی از فیوضات معنوی ترویج فرهنگ شهادت

* * * * * * * *

وقف برای شهدا، یعنی زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی آنها و رساندن پیام ایستادگی و مقاومت

* * * * * * * *

وقف برای اموات، یعنی پاسخ مثبت به چشم انتظاری درگذشتگان و اموات

* * * * * * * *

وقف برای والدین، یعنی احسانی ماندگار با دستاوردهای بی شمار

* * * * * * * *

وقف برای والدین، نمایانگر محبت ابدی و ارادت همیشگی به آنها

* * * * * * * *

وقف، پدیده ای اثرگذار، حرکت آفرین و سرشار از خیرات و برکات

* * * * * * * *

وقف، از غنی ترین گنجینه های فرهنگ اسلام و شیعه

* * * * * * * *

وقف، سنتی حسنه با ظرفیت هایی وسیع و تحول گرا در مناسبات اقتصادی و فرهنگی جامعه

* * * * * * * *

وقف، عبادتی مالی و مجاهدتی فرهنگی-اجتماعی، با نفوذی تا اعماق تاریخ

* * * * * * * *

وقف سنتی نبوی با کارکردهایی به زیبایی تزکیه ی نفس، کاهش فاصله ی طبقاتی، گسترش دانش، ماندگاری هنر و تقویت بنیان های عقیدتی و فکری

* * * * * * * *

وقف، نمایش دهنده ی ظرفیت عظیم آموزه های اسلامی در تحول ساختار فرهنگی و دینی جامعه

* * * * * * * *

وقف، جلوه گر شکوه تمدن دیرینه ی اسلامی، در پیوند با غرور ملی و انگیزش های فطری

* * * * * * * *

وقف، اشاعه ی روحیه ی تعاون در اجتماع

* * * * * * * *

وقف، برخاسته از دردشناسی و دغدغه مندی اهل ایمان، نسبت به نسل حاضر و نسل های آینده ی جامعه ی اسلامی

* * * * * * * *

وقف، ارمغان بخش انسجام اسلامی، اخلاقی و اجتماعی با هدف بهره مندی همگانی

* * * * * * * *

وقف، تقویت حساسیت عمومی و وجدان جمعی

* * * * * * * *

وقف، شکوفایی روح تعهدِ گروهی و مشارکت اجتماعی

* * * * * * * *

وقف یعنی بسترسازی برای اشاعه ی ارزش های متعالی و امور خیر

* * * * * * * *

وقف، یعنی تحکیم و تثبیت هنجارهای جامعه و تقابل با ناهنجاری ها

* * * * * * * *

فرهنگ وقف، معنابخش زندگی و خارج کننده انسان ها از رخوت و بیگانگی

* * * * * * * *

وقف یعنی، بالا بردن آمادگی برای پذیرش الزامات دینی و جریان یافتن فرهنگ اسلامی در سطوح گوناگون جامعه

* * * * * * * *

فرهنگ وقف، نگهبانی حقیقی برای دژ محکم دین و اسلام

* * * * * * * *

وقف یعنی، تزریق هویت دینی به جامعه

* * * * * * * *

وقف، رهاورد نیک اندیشی و نیک رفتاری

* * * * * * * *

بینش وقف، گستراننده ی عطر معنویت در جامعه

* * * * * * * *

موقوفات، نماد روح لطیف انسان های ژرف نگر، با هدف گذاری افق های دوردست انسانی و الهی، در فراسوی قرن ها

* * * * * * * *

وقف یعنی، حبس و حراست از اصل ثروت و اجازه ی استفاده از درآمد آن در راه باورهای دینی و آسایش

* * * * * * * *

وقف یعنی انتقال مالکیت ملک به خدا، سود به عموم افراد و واریز آثار سرشار فرازمانی و فرامکانی اش به حساب واقف

* * * * * * * *

وقف، از برترین و پردوام ترین مظاهر احسان و نیکوکاری به مردم

* * * * * * * *

وقف، از مصادیق خدمت به هم نوعان، کمک به مصالح جامعه و تنظیم امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

* * * * * * * *

وقف، کارنامه ای درخشان به گستره ی تاریخ نیک اندیشی مؤمنانه

* * * * * * * *

وقف، سنتی راهگشا برای رفع محرومیت های مادی و معنوی جامعه و یادگاری جاودانه از کرامت انسان به پیشگاه هم نوعان و پیوند با آفریدگار متعال

* * * * * * * *

عمل به وقف، در ردیف ایمان به خدا، رسول خدا و روز قیامت قرار

* * * * * * * *

وقف، هدیه ی عبد به معبود و پیشکش به ساحت صاحب هستی

* * * * * * * *

از مؤثرترین ابعاد اندیشه ی وقف، توسعه ی فرهنگ و تمدن اسلامی و تکامل و توسعه ی ارزش های الهی و معنوی

* * * * * * * *

وقف یعنی به خدمت گرفتن ارزش ها و امکانات مادی، به نفع ارزش های معنوی و الهی

* * * * * * * *

وقف، یعنی توزیع عادلانه ثروت و سرمایه های مادی جامعه در میان همه ی اقشار و پیش گیری از تراکم و انباشتگی ثروت به دست عده یا طبقه ای خاص

* * * * * * * *

وقف یعنی پیروزی ارزش های معنوی در وجود انسان

* * * * * * * *

وقف یعنی استخدام امکانات مادی، برای گسترش ارزش های معنوی

* * * * * * * *

احداث و وقف مراکز تفریحی و فرهنگیِ دینی برای جوانان، یعنی گام عملی در مبارزه با تهاجم فرهنگی و کاستن از آسیب های شبیخونِ دشمنان

* * * * * * * *

سنت حسنه ی وقف، از حسنات مؤکد و از باقیات الصالحات مورد تأکید و توصیه ی اسلام

* * * * * * * *

وقف، دروازه ی بزرگ نفوذ فکری و اعتقادیِ اسلام در جهان

* * * * * * * *

وقف یعنی وقوف در کوی جانان

* * * * * * * *

وقف، از بارزترین مصادیق عمل صالح و مولودِ سنتِ نبوی و سیره ی ائمه ی طاهرین

* * * * * * * *

وقف از پیشتازانِ ایجاد اخوت و همیاری و همگرایی در جامعه

* * * * * * * *

وقف یعنی ایجاد بستری برای واکسینه کردن پیکره ی اجتماع از ابتلاء به آلودگی های اخلاقی و فرهنگی

* * * * * * * *

وقف، ماندگارترین معامله در طول حیات انسانی

* * * * * * * *

وقف یعنی جاودانه ساختن ارزش های معنوی، انسانی و مکارم اخلاق همچون نوع دوستی، نیکوکاری و تعاون در جامعه

* * * * * * * *

وقف، یعنی امکان همزیستی مسالمت آمیز، در محیطی مملو از اخوت و حسن ظن

* * * * * * * *

وقف یعنی شرکت اهل ایمان و مؤمنان راستین در مسابقه نیکی و انفاق

* * * * * * * *

وقف یعنی عینیت بخشیدن به روحیه ی تعاون اجتماعی و سبقت در خیرات

* * * * * * * *

وقف یعنی مُهر ابدیت زدن به عمل واقف

* * * * * * * *

نظام وقف، عبارت است از چارچوب بنیادین مسئولیت های متقابل و همبستگی اجتماعی میان ثروتمندان و نیازمندان

* * * * * * * *

وقف، یعنی ایفای نقش ملموس و محسوس در ارائه ی خدمات رفاهی، به ویژه در مناسبت ها، حوادث و تصمیم گیری های مهم شخصی و خانوادگی مانند ازدواج، اشتغال، تحصیل، برگزاری مراسم و…

* * * * * * * *

وقف، یعنی فراهم کردن چارچوبی اساسی برای مشارکت مردم در امور اجتماعی

* * * * * * * *

فرهنگ وقف یعنی هنجار ارجمند ایثار و از خودگذشتگی در ابعاد گوناگون مادی و الهی، با انگیزه های دینی و بنیان های کهن میهنی

* * * * * * * *

وقف، نهادی برای انس و الفت میان مسلمین و تقویت بنیان های عاطفی و اجتماعی

* * * * * * * *

وقف، نمایانگر نوعی بیمه اجتماعی

* * * * * * * *

تعدیل ثروت، توازن اجتماعی و همکاری جامعه؛ نتیجه ی طبیعی وقف و زیربنای عدالت اجتماعی و اقتصادی

* * * * * * * *

وقف ترازویی برای سنجش درجه ی ایمان قلبی و ویژگی های انسانی افراد یک جامعه

* * * * * * * *

وقف یعنی نائل آمدن به بالاترین مراتب جود، بذل و سخاوت ذکر شده در آموزه های الهی

* * * * * * * *

وقف، یکی از آزمون ها و معیارهای سنجش ایمان و اعتقادات قلبی مدعیان دینداری

* * * * * * * *

وقف، آینه ای صاف و صیقلی برای نمایش باورهای درونی و نیات خیرخواهانه اهل ایمان

* * * * * * * *

وقف محک و میزانی برای تلاش مردم در راستای تداوم جامعه ی دینی و اجتماعی و دستیابی هرچه بهتر به یک مشارکت و همکاری عمومی

* * * * * * * *

وقف مسیری روشن و هموار برای جهت بخشی سرمایه ها و نیات افراد یک جامعه ی مدنی

* * * * * * * *

وقف، زمینه ساز مشارکت و همکاری افراد دارای توانایی انجام امور وقفیه، برای رسیدن به یک آرمان-شهر

* * * * * * * *
وقف، از بین برنده صفات رذیله ای مانند حرص، طمع و دنیادوستی و جایگزینی حس نوع دوستی و انفاق

* * * * * * * *

وقف یعنی ایثار و تعلق قلبی و عمیق به بخشش در راه خدا و نجات انسان ها

* * * * * * * *

وقف، یعنی جاودان شدن نام نیک انسان و نوعی سپاسگزاری در برابر نعمت های خداوند

* * * * * * * *

سنت حسنه ی وقف، پدیده ی دیرپای بشری و ریشه دار در عقل، منطق و طبیعت انسان

* * * * * * * *
وقف یعنی جاودان قرار دادن تمام یا قسمتی از ثروت خود در راه خدا به منظور بهره گیری فرد یا افرادی از جامعه ی بشری در درازمدت از درآمد و منافع

* * * * * * * *

وقف یعنی، سبک زندگیِ نیکواندیشانه، نیکوکارانه و نیکوگرایانه

* * * * * * * *

وقف، سنت حسنه و یکی از افتخارات فرهنگ غنی اسلام و از اهرم های مؤثر اعتقادی و فرهنگی برای جبران نارسایی ها و نیازمندی های جامعه در ابعاد مختلف

* * * * * * * *

توسعه ی موقوفات یعنی توسعه ی فضایی سرشار از معنویت، ماندگاری و مهرورزی

* * * * * * * *

وقف، عبادتی چندوجهیِ با کارکردهایی گسترده به ارزش تعالی، سعادت و پیشرفت

* * * * * * * *

وقف یعنی جایگزینی سودجویی و خودخواهی و مال اندوزی، با خیرگزینی و غیرخواهی

* * * * * * * *

وقف، محملی است برای اضمحلال تکاثر و تفاخر، و استحاله ی آن به تکامل، تعامل، باقیات صالحات و صدقات جاریه

* * * * * * * *

گسترش فرهنگ وقف، یعنی قد کشیدن و افزایش آگاهی، بلوغ فکری و اعتلای اعتقادی

* * * * * * * *

وقف، مولود یقین به آخرت و پاداش الهی، و ایمان راسخ در برتری آخرت بر طبیعت

* * * * * * * *

وقف، یعنی معامله ی مستقیم مالی و معنوی با خدا

* * * * * * * *

واقفان و موقوفه ها، الگویی ماندگار از انسان دوستی، خیرخواهی و یاریگری برای بشر

* * * * * * * *

وقف، یعنی وجود روح تعاون و اخوت در جامعه

* * * * * * * *

ورق ورقِ وقف نامه ها، تصویرگر چهره ی نورانی انسان های ریزبین و بلنداندیش با روح عالی انسانی

* * * * * * * *

هر موقوفه، آینه ی شفافی برای معرفی اندیشه ای متعالی، مقدس و مترقی

* * * * * * * *

وقف، چشمه ی زلال عشق و خیراندیشی

* * * * * * * *

وقف یعنی جوشش عشق بر کرانه ی کویر جامعه برای کاستن از آلام دردمندان و سیراب کردن عطش نیازمندان

* * * * * * * *

نهاد وقف، پناهگاه امنِ مادی و معنوی برای بی پناهان