مزایدۀ مستغلات

یکی دیگر از مزایده هایی که همه ساله برگزار می‌شود، مزایدۀ مستغلات آستان مقدّس می باشد. این اماکن و ابنیه عبارتند از : دارالضیافه ( غذا خوری ) ، گل فروشی ، پارکینگ ، آژانس مسافر ری ، فروشگاه زائر ، تهیه غذا و رستوران ، مغازۀ عرضۀ محصولات فرهنگی .

توضیح این نکته ضروری است که از چند سال قبل آستان مقدّس تصمیم گرفت که برخی امور را از طریق برون سپاری مدیریت نماید. لذا اماکن یاد شده نیز از طریق مزایده، به صورت سالانه اجاره داه می شوند.

آستانۀ مقدّسه با اجاره دادن اراضی ، املاک و مستغلات ، خود را فارغ از مسئولیت نمی داند و با توجّه به درجۀ اهمیت مورد اجاره ، برنامۀ نظارت و کنترل دائمی برای آن تنظیم و با دقّت اجرا می نماید. به عنوان نمونه سطح نظارت بر عملکرد مستأجر اراضی کشاورزی ، سرکشی نوبه ای است. در حالی که در دارالضیافه که به صورت مستقیم در خدمت زائران قرار دارد و با سلامت آنان مرتبط است، ناظر مقیم منصوب کرده و بر تمام مراحل خدمت رسانی دارالضیافه مانند ؛ نوع مواد اولیۀ ورودی و مصرفی، نحوۀ نگهداری مواد غذایی ، طبخ ، عرضه ، قیمت‌گذاری غذا ، تکریم زائر،امور بهداشتی و... از طریق نمایندۀ خود ، نظارت دائمی دارد.

                                                     مستغلات اجاره داده شده در دورۀ فعلی