بازار بزرگ ری:

   بازار بزرگ ری با زیربنای بالغ بر ۲۰،۰۰۰ متر مربع یکی ازبزرگترین مستغلات غیر وقفی آستان مقدّس می باشد. که بنا به سیاست مدیران آستان مقدّس از جمله همجواری با حرم مطهر، پس از احداث و تکمیل ۵۰۹ واحد تجاری ، آستان مدیریت آن را کماکان برای خود محفوظ داشت و صرفاً امیتاز سرقفلی واحدهای تجاری احداثی را به خریداران واگذار کرد.

    مستأجران برای انجام امور مختلف از جمله تجدید اجاره عادی، تغییر شغل، پرداخت شارژ، تجدید اجارۀ سرقفلی، اجارۀ غرفه ها، انتقال سرقفلی و... به مجموعۀ مدیریت بازار بزرگ ری مراجعه می کنند، که فرایند خدماتی که به ایشان ارائه می شود در بخش فرایندها به روشنی ترسیم شده است.