مستند وقف سنت پویا

میراث جاودان

ردیف عنوان زمان دانلود مشاهده
۱ متولی موقوفه حسنعلی رودگر ۳:۴۷
۲

واقف حسین باغستانی

۴:۵۰