نرم افزارجامع "گنجینه وقف" ویژه هفته وقف توسط مجتمع پژوهشی اوقاف تولید گردید.

بخش های نرم افزار : 

 • قرآن

 • عترت

 • احکام

 • سخن بزرگان

 • ادبی

 • سخنرانی

 • کتابخانه

 • پیامک

 

استفتائات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در باب وقف

بخش ها:

 • احکام واقف

 • احکام موقوف علیه

 • احکام اجاره موقوفه

 • احکام مساجد

 • احکام عین موقوفه

 • احکام تولیت و نظارت

 • اثبات وقف

 • و...

 

کتابخانه وقف

همه جوامع حتی در دورترین مناطق دنیا به گونه‌ای سنت وقف را برپای می‌دارند.
واژه وقف در قرآن کریم، نیامده و شاید در شهر مکه و مدینه در آن عصر به شکل گسترده، این واژه رایج نبوده و پس از قدرت یافتن و توسعه مالی مسلمانان گرایش به وقف رونق گرفته است.
در سیره امیرمؤمنان (علیه السلام) اهتمام به وقف زیاد نقل شده است

نرم افزار اندروید ، احکام وقف

بخش ها:

 • مقدمه

 • احکام انشاء، قبول و قبض وقف

 • احکام عین موقوفه

 • احکام واقف

 • احکام موقوف علیه

 • احکام تولیت و نظارت

 • احکام عواید و منافع موقوفه

 • و...

 

نرم افزار اندروید ، مشق پرواز

 • کتاب مشق پرواز

 • گالری صوت

 • گالری تصاویر

 • امکانات متنوع