در این نوشتار، موقوفات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان "وقف های جدید" دسته بندی می شود. عناوین و مشخصات عمومی این موقوفات در ادامه می آید. شایان ذکر است بخشی از املاکی که در این بخش نام برده می شود ، عقد شرعی وقف نیست و تحت عنوان "صلح عمری" در اختیار آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام قرار گرفته است.

۱ـ صلح عمری*: شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۰ مترمربع با ساختمان احداث شده در یک طبقه، قطعۀ ۵۶۸ تفکیکی پلاک ثبتی ۳۴۵۶ فرعی از ۱۴۴ اصلی مفروز شده از پلاک های ۱ و ۲ و ۳ فرعی از اصلی بخش ۱۲ تهران، واقع در خانی آباد تهران، به همراه حق الامتیاز یک خط تلفن

مُصالح : اشرف خاک اصلی

متصالح : آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام

تاریخ تنظیم سند : ۱۳۷۸/۴/۲۱ هـ . ش

۲ـ موقوفه : سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه، پلاک ثبتی ۱۲۲۹ بخش ۱۲ تهران، واقع در کوچۀ پشت بازار حضرتی (موسوم به کوچۀ کلید داری)

واقف : فاطمه اعتمادی

تاریخ تنظیم سند وقف : ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ هـ . ش

محل مصرف عایدات موقوفه : عزاداری برای ائمۀ اطهار علیهم السّلام

توضیح : پس از فوت واقف، آستان مقدّس سه دانگ دیگر موقوفه را از مالکین آن خریداری و وقف کرده است. سپس با تخریب بنای فرسوده، مجتمع مسکونی  ده واحدی بجای آن احداث کرد که توضیحات بیشتر آن در بخش معرفی پروژه های وقفی آورده شده است.

۳ـ  موقوفه : سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۸ مترمربع، پلاک ثبتی ۱۲۲فرعی از ۱۱۲ اصلی بخش ۱۲ قریۀ عظیم آباد

واقف : ملوک صادقی 

تاریخ تظیم سند : ۱۳۸۲/۷/۲۹ هـ . ش

محل مصرف عایدات موقوفه : مطابق نظر و دستور تولیت آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم علیه السّلام

۴ـ موقوفه : شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۸۶/۷۸ مترمربع به همراه انباری، پارکینگ و تمامی ملحقات، پلاک ثبتی ۲۱۵۱۲ فرعی از ۱۲۴ اصلی بخش ۱۱ تهران

واقف : منوچهر قیسی

تاریخ تنظیم سند وقف : ۱۳۸۳/۹/۲۸ هـ . ش

محل مصرف عایدات موقوفه : اعطای جایزه به نویسندگان و مؤلفانِ بهترین آثار دینی و محقّقان،پژوهشگران و دانشجویان نمونه و ممتاز در حوزۀ الهیات، علوم حدیث و علوم قرآنی با نظر   هیئت امناء دانشگاه قرآن و حدیث (وابسته به آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام)

۵ـ موقوفه : شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۷۵ مترمربع با تمامی متعلقات و منظمات، پلاک ثبتی ۱۷۵۱۰ فرعی مفروز از ۴۶۳ فرعی ۵۳ اصلی  قرچک ورامین بخش بهنام بازوکی

واقف : محمد علی تیموری

تاریخ تنظیم سند وقف : ۱۳۸۵/۶/۲۰ هـ . ش

محل مصرف عایدات موقوفه : صرف امور خیّریه ای که متوّلی ( مدیریت آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام) صلاح بداند.

۶ـ موقوفه : ۸۲۳۲۸ سهم از شرکت کف (سهامی عام) به ارزش هرسهم ۱۰.۰۰۰ریال

واقف : محمّد علی تیموری

محل مصرف عایدات موقوفه : صرف امورخیریه و ایتام و موارد ضروری مربوط به آستان

۷ـ موقوفه : شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹/۱۱۷ مترمربع با انشعاب آب و برق و گاز به پلاک ثبتی ۲۲/۳۶۳ بخش ۷ تهران واقع در تهران، خیابان دلگشا، سه راه چرم سازی

واقف : سلطان جعفری طحان زواره

تاریخ تنظیم سند وقف : ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ هـ . ش

محل صرف عایدات موقوفه : صرف امورخیریه به صلاح دید مدیریت آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام

۸ـ صلح عمری : شش دانگ یک باب خانه با انشعابات آب و برق گاز به پلاک ثبتی ۱۵۵۵ بخش ۶ تهران و اقع در تهران ـ خیابان مولوی ـ روبروی مسجد امام حسین علیه السّلام

۹ـ موقوفه : شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۵۸ مترمربع با انشعابات آب و برق و گاز به پلاک ثبتی ۶۵۳۱ فرعی از ۱۱۴ اصلی بخش ۱۲ تهران واقع در تهران ـ خانی آباد نو ـ شهرک بستان

واقف : غلامرضا طاهر آبادی

تاریخ تنظیم سند وقف : ۱۳۹۲/۴/۲۴ هجری شمسی

محل مصرف عایدات موقوفه : هزینه های حرم  حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام

۱۰ـ موقوفه : شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ۷۶ مترمربع با انشعابات آب و برق و گاز به پلاک ثبتی ۲۰۵۷فرعی از ۵ اصلی بخش ۱۰ تهران

واقف : محمّد حسین جاسبی

تاریخ تنظیم سندوقف : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ هـ . ش

محل صرف عایدات موقوفه : عزاداری حضرت صدّیقه کبری سلام الله علیها و اطعام در ماه مبارک رمضان به صلاحدید متولی موقوفه

*تعریف صلح عمری: معنای این نوع صلح عبارتست از این که مالکِ ملک معیّنی، با تنظیم  سند«صلح عمری» ملک را به نام متصالح منتقل می نماید. امّا با قید این شرط که تا زمانی که مصالح در قید حیات است، حق استفاده از ملک و منافع مورد صلح را برای خود محفوظ نگه می دارد.