پروژۀ شهرک مسکونی موقوفۀ رضوان:

   همان طورکه قبلاً توضیح داده شد، در سال های اخیر و با توسعۀ شهرتهران ( و شهرری ) به مرور، بخشی از حریم و حاشیۀ شهر، در محدودۀ شهرری قرار گرفت. موقوفۀ علائین نیز مشمول این امتیاز شد. از سوی دیگر این پلاک موقوفه در اولویت آزادسازی قرار داشت و برای در اختیار قرار گرفتن قسمت های مختلف رقبۀ علائین، ۱،۰۵۰،۹۱۵ مترمربع از موقوفه با پرداخت ۱۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال آزاد شد.

    مسئولان آستان مقدّس همیشه در برنامه های خود، مساعدت و کمک مقدور به اقشار کم در آمد را مدّ نظر داشته اند و در حوزه های مختلف از جمله پرداخت وام از طریق صندوق قرض الحسنۀ آستان مقدّس، درمان بیماران با بهترین امکانات و کادر متخصّص و فوق تخصّص در دارالشفاء کوثر اقدامات قابل توجّهی انجام داده اند. در سال ۱۳۷۵ به دنبال بستر فراهم شده پس از آزاد سازی قسمتی از موقوفۀ علائین و پس از مطالعات انجام شده در ابعاد اجتماعی و اقتصادی موضوع و همچنین درنظر گرفتن صلاح موقوفه، احداث مجتمع عظیم موقوفۀ ـ شهرک رضوان ـ در دستور کار گرفت.

در ابتدا مذاکرات مفصلی با شهرداری منطقه به عمل آمد و موافقت شهردار محترم وقت تهران برای احداث این شهرک اخذ و پروانۀ آن در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۷۵ صادر گردید.

    هدف اصلی از احداث شهرک موقوفۀ رضوان، کمک به تأمین مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد و عمران موقوفۀ علائین تعریف شد.

عملیات اجرایی این پروژۀ  ۷۱۲ واحدی در سال ۱۳۷۵ آغاز شد و در سال ۱۳۸۰ پایان عملیات ساختمانی آن توسط مهندس ناظر اعلام شد.

مشخصات پروژه:

  • مساحت زمین: ۷۲،۷۵۷  مترمربع
  • مساحت زیربنا:۵۹،۳۷۸مترمبع
  • تعداد بلوک های مسکونی:۱۰۲بلوک
  • تعداد طبقات هر بلوک:۴ طبقه
  • زمان آغاز پروژه: سال۱۳۷۵ و زمان بهره برداری سال ۱۳۸۰

شایان ذکر است در سال های  بعد، بخش های دیگری نیز اعم از مسکونی، تجاری، آموزشی، فضای سبز و ... برای تأمین نیازهای متنوّع ساکنان شهرک ایجاد شد که در صفحات دیگر پورتال به آن ها پرداخته می شود.