پروژۀ مجتمع مسکونی موقوفه:

    در سال 1387 مرحومه فاطمه اعتمادی، سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه واقع در پشت بازار حضرتی ( موسوم به کوچۀ کلید داری ) پلاک ثبتی 1229 بخش 12 تهران را وقف آستان مقدّس کردند. مدتی بعد، آستان مقدّس با جلب نظر مالک سه دانگ دیگر ملک، آن را نیز خریداری و وقف کرد.

    به دلیل فرسوده بودن ملک، طرح توجیهی و اقتصادی مربوط به تخریب و بازسازی آن تهیه و پس از تصویب در سلسله مراتب اداری و اخذ پروانۀ ساختمانی، احداث پروژه ای مسکونی در دستورکار قرار گرفت.

    عملیات اجرایی ساخت مجتمع مسکونی از سال 1392 آغاز و در سال 1393 به اتمام رسید. ادارۀ کل موقوفات و مستغلات، برای عمران این موقوفه بالغ بر 12.000.000.000 ریال سرمایه گذاری کرد .

مشخصات پروژه:

  • مساحت زمین: 228 متر مربع (پس از اصلاح)
  • مساحت زیربنا: 920 مترمربع
  • تعداد طبقات:6 طبقه
  • تعداد واحدهای مسکونی: 10واحد
  • زمان آغاز پروژه: سال1392 و زمان بهره برداری: سال 1393