نقشه و راه های دسترسی به اداره کل موقوفات و مستغلات آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم علیه السلام

الف) دسترسی شمارۀ 1: بزرگراه شهید رجایی، تقاطع بیمارستان هفتم تیر، بلوار شهرداری، میدان ساعی، بلوار مدرس، میدان مدرس، ورودی غربی آستان مقدّس، صحن امامزاده حمزه علیه السلام، اداه کل موقوفات و مستغلات

ب) دسترسی شمارۀ 2: انتهای بزرگراه امام علی علیه السلام، بزرگراه شهید آوینی، بلوار سلمان فارسی، ورودی جنوبی و شرقی آستان مقدّس، صحن امامزاده حمزه علیه السلام، اداره کل موقوفات و مستغلات

ج) دسترسی شمارۀ 3: انتهای خیابان فدائیان اسلام، میدان شهرری ، خیابان و بازار حضرتی، ورودی شمالی آستان مقدّس، صحن امامزاده حمزه علیه السلام، اداره کل موقوفات و مستغلات