دکتر عباس مصلی نژاد

۲۱. ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۹:۲۹
بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایران

حاج حسين آقا ملك

۱۱. اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱

حاج علی‌اکبر بجستانی‌ مقدم

بزرگ‌ترین واقف پس از پیروزی انقلاب اسلامی

۲۲. بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۶

بنیاد فرهنگی البرز

۲۴. مهر ۱۳۹۹ - ۹:۵۶

شاه سلطان حسين

۱۵. شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۴

حاج عباس مس فروش

۲۰. ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۸

احمد طاهباز

۶. ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹

دکتر سعید حکمت

۲. اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۳

شیخ علی اکبر برهان

۱۱. مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶

حاج اکبر ابراهیمی

۳۱. شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۱

صفحه‌ها